Vervreemden of omzetten aanspraak oudedagsverplichting (ODV) bij echtscheiding

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft op 24 mei 2018 het V&A-besluit 18-006 uitgebracht. Het CAP behandelt de situatie van vervreemding van de ODV aan de ex-partner. Ook gaat het CAP in op de vraag wat de gevolgen zijn bij omzetting van de ODV in een aanspraak met de ex-partner als gerechtigde voor de ODV-termijnen.

 

Vervreemden oudedagsvoorziening aan de ex-partner

Vervreemding van de ODV aan de ex-partner in het kader van echtscheiding is mogelijk zonder belastingheffing. Met echtscheiding wordt mede bedoeld scheiding van tafel en bed of beëindiging van de samenleving. Bij vervreemding van de ODV aan de ex-partner ontstaat voor deze ex-partner voor het vervreemde deel een eigen ODV van de ex-partner. Dit betekent dat de termijnen in beginsel moeten ingaan binnen twee maanden na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de ex-partner en de ex-partner verder moet voldoen aan alle overige voorwaarden voor de ODV. Bij overlijden van de ex-partner komen de termijnen toe aan de erfgenamen van die ex-partner.

 

Aanwijzing ex-partner als gerechtigde tot de ODV-termijnen

Een andere goedkeuring betreft de situatie dat de dga zijn ex-partner kan aanwijzen als gerechtigde op de ODV. De ex-partner krijgt dan slechts een recht op uitbetaling van (een deel van) de ODV-termijnen. De ingangsdatum van de ODV-termijnen is de AOW-gerechtigde leeftijd van de dga. Het eigenbeheerlichaam betaalt het recht van de ex-partner op ODV-termijnen rechtstreeks onder inhouding van loonheffingen uit aan de ex-partner. Een alternatief is dat de dga de volledige ODV krijgt uitgekeerd en de dga een gedeelte van deze ontvangen ODV-termijnen doorbetaalt aan de ex-partner.

 

Het V&A-besluit 18-006.

 

Veel dga's hebben vorig jaar de pensioenopbouw in eigen beheer (in de eigen bv) omgezet in een oudedagsverplichting. Deze omzetting zorgt voor een verlaging van de oorspronkelijke pensioenaanspraken (ouderdomspensioen en partnerpensioen). Controleer bij een echtscheiding of er een compensatie overeenkomst is opgesteld. In deze compensatie overeenkomst kan worden vastgelegd dat er bij een echtscheiding uit wordt gegaan van de oorspronkelijke (premievrije) pensioenaanspraken voor omzetting. Is de partner niet gecompenseerd controleer dan of de partner voor akkoord heeft getekend en of de partner voldoende is voorgelicht over de financiële gevolgen van de omzetting.

 

Meer weten? Neem dan contact met ons op: 06-12909434.