Waarom zou je de pensioenaanspraken bij echtscheiding laten doorrekenen?

In juni dit jaar is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding door de Tweede Kamer geëvalueerd. Hieronder de belangrijkste punten:

  • Gemiddeld 3 van de 100 vereveningscasussen worden via conversie gesplitst.  Bij bespreking van ons rapport kiest meer dan de helft van de cliënten voor conversie. Blijkbaar worden de voor- en nadelen van conversie pas duidelijk als alles wordt doorgerekend en vergeleken.
  • Bij 36% van de gescheiden vrouwen is niet bekend dat voor pensioen iets geregeld moest worden. Deze vrouwen zijn duidelijk onvoldoende geïnformeerd over pensioenverevening en het bijzonder partnerpensioen.
  • Uit de praktijk blijkt dat de bekendheid van de wet bij zowel burgers als scheidingsprofessionals beter kan. Zorg dat je als scheidingsprofessional kennis hebt van pensioenverevening en informeer je cliënten zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken.
  • De pensioenuitvoerder verevent het ouderdomspensioen niet automatisch. Vul na echtscheiding het meldingsformulier in en informeer de pensioenuitvoerder over de gemaakte afspraken. Op verzoek vullen wij het meldingsformulier voor uw cliënt in.
  • Leeftijdsverschil tussen partners kan problematisch worden. Bij standaard verevening gaat het verevende ouderdomspensioen in op de pensioendatum van de ex-partner. Bij een groot leeftijdsverschil lis dit niet handig. Daarnaast kan de ex-partner het pensioen uitstellen of vervroegen waarbij het verevende ouderdomspensioen ook later of eerder ingaat. Dit is op te lossen door te kiezen voor conversie.
  • De definitie van partners in de Wet VPS en de Pensioenwet verschilt. Samenwoners hebben ook recht op een bijzonder partnerpensioen.

Zorg dat je de gevolgen voor de pensioenaanspraken inzichtelijk maakt en bespreek de verschillende opties met je cliënt(en).