02. januari 2020
Onze software is per 1 januari 2020 aangepast: Afkoopgrens ouderdomspensioen wordt per 1 januari 2020 € 497,27. Een ouderdomspensioen (na verevening) < € 497,27 per jaar komt niet in aanmerking voor verdeling en wordt dus niet meegenomen in de berekening. De alleenstaande AOW wordt per 1 januari 2020 € 1.326,92 per maand. De tarieven inkomsten belasting vanaf AOW-leeftijd worden per 1 januari 2020: 1e schijf tot en met € 34.712,- => 19,45%. 2e schijf tot en met € 68.507,- =>...
02. oktober 2019
Uitspraak Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-09-2019. Partijen zijn op 05-09-1975 met elkaar gehuwd in GvG. Op 21-06-1986 is het huwelijk tussen partijen ontbonden. In de vaststellingsovereenkomst zijn de pensioenrechten niet als zodanig betrokken. Door de man zijn tijdens het huwelijk pensioenaanspraken opgebouwd. De vrouw vordert een eenmalige contante afrekening van het deel van het ouderdomspensioen dat aan haar toekomst opgebouwd bij BPF Bouw en PF Horeca. De man geeft aan dat het...
17. september 2019
Gisteren is het wetsvoorstel ingediend. Hierbij de hoofdlijnen: Algemeen Pensioenen worden bij echtscheiding verdeeld, regeling van semi-dwingend recht. De verdeling wordt automatisch door de pensioenuitvoerder gerealiseerd indien de echtscheiding wordt ingeschreven in de basisregistratie personen. Conversie Hoofdregel wordt dat 50% van het tijdens huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en 50% van het tijdens huwelijk opgebouwde partnerpensioen wordt geconverteerd in een recht op...
09. september 2019
Volgens het CBS is de gemiddelde leeftijd van vrouwen op het moment van scheiden 43 jaar en die van mannen 46 jaar. De gemiddelde duur van het huwelijk ligt afgerond op 15 jaar. Daarnaast trouwen mensen op latere leeftijd zodat ze voor het huwelijk al een stuk pensioen hebben opgebouwd. Het aantal scheidingen tussen de 20 en 40 jaar neemt af en het aantal scheidingen tussen de 50 en 60 jaar toeneemt. De keuze die ex-partners maken over de verdeling van de pensioenaanspraken heeft een steeds...
13. juni 2019
De pensioenverdeling bij echtscheiding is wettelijk geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Het is echter mogelijk af te wijken van deze wet. Zo kan de vereveningsgerechtigde afzien van het recht op pensioenverevening en ter compensatie een recht krijgen op een lijfrente waarvan de premie of koopsom wordt betaald door de pensioengerechtigde ex-echtgenoot. De lijfrentepremie of koopsom die de pensioengerechtigde betaalt is fiscaal aftrekbaar als onderhoudsverplichting. De...
03. juni 2019
De verdeling van pensioenen voor partners die gaan scheiden wordt gemoderniseerd. Dat wordt beoogd met het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 waarmee de ministerraad op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingestemd. Conversie zal de standaard verdeelmethode worden. Beide ex-partner krijgen een zelfstandig recht op een deel van het ouderdomspensioen. Hierdoor is er geen levenslange afhankelijk meer op pensioengebied. Of conversie de beste...
21. mei 2019
Nadat je ons rapport pensioen en echtscheiding met je klant hebt gesproken leg je de gemaakte verdeling vast in het convenant. Zodra de echtscheiding ingeschreven is moet je binnen 2 jaar het mededelingsformulier opsturen naar de desbetreffende pensioenuitvoerders. Inmiddels hebben wij het mededelingsformulier in onze software zitten waardoor het formulier automatisch wordt ingevuld. Je logt in, selecteert de klant en kiest de verdeling: Standaard verdeling. Geen verdeling. Conversie....
15. maart 2019
In het wetsvoorstel wordt conversie het uitgangspunt en niet langer verevening De uitvoerder gaat over tot verdeling van het pensioen door middel van conversie tenzij de ex-echtgenoten binnen 6 maanden stukken overleggen waarin afwijkende/andere afspraken zijn overeengekomen. De helft van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen en de helft van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde partnerpensioen worden omgezet in een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen...
27. februari 2019
Man en mevrouw zijn in 1992 gehuwd na het maken van huwelijkse voorwaarden. In de huwelijkse voorwaarden is opgenomen dat bij echtscheiding geen verrekening van het ouderdomspensioen zal plaatsvinden. De man is directeur grootaandeelhouder (DGA) van een BV. Op enig moment heeft de BV de pensioenaanspraken overgedragen aan een Stichting Directiepensioenfonds. In 2009 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. Mevrouw vordert herverzekering bij een professionele verzekeraar van het...
16. oktober 2018
Partijen zijn in 1974 in algehele GvG gehuwd. Het huwelijk is in 1996 ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking. Partijen zijn geen regeling overeengekomen met betrekking tot de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenaanspraken. De man heeft op 08-09-2016 zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Bij brief van 01-04-2016 heeft de advocaat van de vrouw verzocht om informatie te verschaffen over de opgebouwde pensioenaanspraken. De man heeft op deze brief niet gereageerd. In...

Meer weergeven