02. april 2020
De Rechtbank Limburg beslist op 11 maart 2020 dit de opgebouwde pensioenrechten in de beheer BV zullen worden verevend. Ter verrekening zal er een bedrag van € 29.541,- wordt afgestort bij een aan te wijzen verzekeringsmaatschappij ter aankoop van een lijfrente. Per peildatum heeft de DGA een pensioenvoorziening op de balans staan van € 58.104,-. Deze pensioenvoorziening is gebaseerd op fiscale grondslagen. Er wordt dus uitgegaan van 50% van de fiscale pensioenvoorziening i.p.v. 50% van het...
12. maart 2020
Vanaf 01-01-2021 zal de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wet VP) waarschijnlijk in werking treden. Wat wijzigt er onder de nieuwe Wet VP? Allereerst hoeft de ex-partner de echtscheiding voortaan niet meer te melden aan de pensioenuitvoerder. De Basisregistratie Personen (BRP) meldt de echtscheiding automatisch aan de pensioenuitvoerder en die onderneemt actie richting beide ex-partners. Het partnerpensioen dat op kapitaalbasis wordt opgebouwd tijdens de huwelijkse periode komt voortaan...
25. februari 2020
De hoofdregel is dat de commerciële waarde van pensioen in eigen beheer en dekkingstekort moeten worden beoordeeld naar de datum waarop het recht op pensioenverevening (en eventueel het recht op bijzonder partnerpensioen) en het recht op externe uitvoering ontstaan (datum einde huwelijk of geregistreerd partnerschap). Omdat de externe uitvoering in de praktijk veel later wordt gerealiseerd, oordeelde de Hoge Raad dat de commerciële waarde van de pensioenen en eventueel dekkingstekort moeten...
02. januari 2020
Onze software is per 1 januari 2020 aangepast: Afkoopgrens ouderdomspensioen wordt per 1 januari 2020 € 497,27. Een ouderdomspensioen (na verevening) < € 497,27 per jaar komt niet in aanmerking voor verdeling en wordt dus niet meegenomen in de berekening. De alleenstaande AOW wordt per 1 januari 2020 € 1.326,92 per maand. De tarieven inkomsten belasting vanaf AOW-leeftijd worden per 1 januari 2020: 1e schijf tot en met € 34.712,- => 19,45%. 2e schijf tot en met € 68.507,- =>...
02. oktober 2019
Uitspraak Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-09-2019. Partijen zijn op 05-09-1975 met elkaar gehuwd in GvG. Op 21-06-1986 is het huwelijk tussen partijen ontbonden. In de vaststellingsovereenkomst zijn de pensioenrechten niet als zodanig betrokken. Door de man zijn tijdens het huwelijk pensioenaanspraken opgebouwd. De vrouw vordert een eenmalige contante afrekening van het deel van het ouderdomspensioen dat aan haar toekomst opgebouwd bij BPF Bouw en PF Horeca. De man geeft aan dat het...
17. september 2019
Gisteren is het wetsvoorstel ingediend. Hierbij de hoofdlijnen: Algemeen Pensioenen worden bij echtscheiding verdeeld, regeling van semi-dwingend recht. De verdeling wordt automatisch door de pensioenuitvoerder gerealiseerd indien de echtscheiding wordt ingeschreven in de basisregistratie personen. Conversie Hoofdregel wordt dat 50% van het tijdens huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en 50% van het tijdens huwelijk opgebouwde partnerpensioen wordt geconverteerd in een recht op...
09. september 2019
Volgens het CBS is de gemiddelde leeftijd van vrouwen op het moment van scheiden 43 jaar en die van mannen 46 jaar. De gemiddelde duur van het huwelijk ligt afgerond op 15 jaar. Daarnaast trouwen mensen op latere leeftijd zodat ze voor het huwelijk al een stuk pensioen hebben opgebouwd. Het aantal scheidingen tussen de 20 en 40 jaar neemt af en het aantal scheidingen tussen de 50 en 60 jaar toeneemt. De keuze die ex-partners maken over de verdeling van de pensioenaanspraken heeft een steeds...
13. juni 2019
De pensioenverdeling bij echtscheiding is wettelijk geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Het is echter mogelijk af te wijken van deze wet. Zo kan de vereveningsgerechtigde afzien van het recht op pensioenverevening en ter compensatie een recht krijgen op een lijfrente waarvan de premie of koopsom wordt betaald door de pensioengerechtigde ex-echtgenoot. De lijfrentepremie of koopsom die de pensioengerechtigde betaalt is fiscaal aftrekbaar als onderhoudsverplichting. De...
03. juni 2019
De verdeling van pensioenen voor partners die gaan scheiden wordt gemoderniseerd. Dat wordt beoogd met het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 waarmee de ministerraad op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingestemd. Conversie zal de standaard verdeelmethode worden. Beide ex-partner krijgen een zelfstandig recht op een deel van het ouderdomspensioen. Hierdoor is er geen levenslange afhankelijk meer op pensioengebied. Of conversie de beste...
21. mei 2019
Nadat je ons rapport pensioen en echtscheiding met je klant hebt gesproken leg je de gemaakte verdeling vast in het convenant. Zodra de echtscheiding ingeschreven is moet je binnen 2 jaar het mededelingsformulier opsturen naar de desbetreffende pensioenuitvoerders. Inmiddels hebben wij het mededelingsformulier in onze software zitten waardoor het formulier automatisch wordt ingevuld. Je logt in, selecteert de klant en kiest de verdeling: Standaard verdeling. Geen verdeling. Conversie....

Meer weergeven