Afkoop pensioen eigen beheer nu of later?

In het gisteren gepresenteerde regeerakkoord wordt een hervorming van de tarieven en schijven in de inkomstenbelasting aangekondigd. Tot de AOW-gerechtigde leeftijd komen er 2 belastingschijven: van € 0,- tot € 68.507,- met een tarief van 36,93% en vanaf € 68.507,- met een tarief van 49,50%. In het kader van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer heeft de dga de mogelijkheid om zijn pensioen af te kopen. Moet hij dan nu afkopen of wachten tot de nieuwe schijven en tarieven in gebruik worden genomen. Een rekenvoorbeeld:

  • Salaris dga € 45.000,-
  • Pensioenvoorziening 2015 € 100.000,-
  • Pensioenvoorziening afkoopdatum 01-11-2017 € 110.000,-

Dan wordt de heffing als volgt berekend:

  • Afkoopkorting 34,5% * € 100.000,- = € 34.500,-
  • Te belasten € 110.000,- -/- € 34.500,- = € 75.500,-
  • Heffing o.b.v. huidige tarieven en schijven: schijf 3 € 9.005,- + schijf 4 € 4.383,- dus totaal € 13.388,-
  • Heffing o.b.v. de nieuwe tarieven en schijven: schijf 1 € 8.681,- + schijf 2 € 3.462,- dus totaal € 12.143,-

Uiteraard is het regeerakkoord nog geen wetgeving maar in de te maken keuze kun je hiermee wellicht al rekening houden.