Afstand doen van pensioen bij scheiding moet schriftelijk

De Wet VPS geeft recht op een standaard verdeling. Het is mogelijk daarvan schriftelijk af te wijken. Een man en vrouw trouwden op 20-1-1972 in GvG. In 2001 scheiden de man en vrouw. In het convenant is overeengekomen dat de pensioenrechten worden verevend. In 2007 schrijft de vrouw aan de man dat ze geen financiële vergoeding/alimentatie meer wenst te ontvangen. De man ontvangt vanaf 01-10-2010 (vroeg)pensioen. In 2014 vraagt de vrouw informatie op bij de pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder meldt dat de vrouw recht heeft op 50% van het (vroeg)pensioen. De vrouw laat de man weten dat ze aanspraak heeft op een deel van zijn (vroeg)pensioen. De man geeft aan dat de vrouw afstand heeft gedaan van haar recht op pensioenverevening. De man heeft dit op 29-06-2007 met de vrouw besproken. Het hof is het niet met de man eens. Toepassing van de Wet VPS kan niet worden uitgesloten door een mondelinge overeenkomst.

 

Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-09-2017. Lees meer: http://bit.ly/2zKZJbc