Uitbreiding rapport pensioen en echtscheiding

Ons rapport pensioen en echtscheiding is aangepast zodat je cliënt inzage krijgt in zijn totale netto pensioeninkomen bij verevening en conversie. Bij de vergelijking tussen verevening en conversie is ook het voor het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen meegenomen. In de vergelijking rekenen we dus over de periode tot de echtscheidingsdatum zodat de opbouw periode ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen gelijk lopen (bij de berekening van het bijzonder partnerpensioen wordt namelijk ook de voorhuwelijkse periode meegenomen en bij het ouderdomspensioen niet).

 

Verder wordt er een indicatieve bruto/netto berekening gemaakt van het totale pensioeninkomen met de volgens inkomenscomponenten:

  • AOW (alleenstaande AOW).
  • Verevende ouderdomspensioen of geconverteerd ouderdomspensioen (vergelijking verevening en conversie).
  • Ouderdomspensioen opgebouwd voor huwelijk of geregistreerd partnerschap.
  • Nog op te bouwen ouderdomspensioen vanaf datum echtscheiding tot de pensioendatum.

Op basis van het netto pensioeninkomen per maand kan je cliënt een onderbouwde keuze maken en heeft hij inzage in de gevolgen van verevening of conversie voor zijn besteedbaar inkomen vanaf pensionering. Meer weten? Neem dan contact met ons op. T 06-12909434 of M pim@pensioen-solutions.nl.