Modernisering pensioenverdeling bij scheiding

De verdeling van pensioenen voor partners die gaan scheiden wordt gemoderniseerd. Dat wordt beoogd met het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 waarmee de ministerraad op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingestemd.

 

Conversie zal de standaard verdeelmethode worden. Beide ex-partner krijgen een zelfstandig recht op een deel van het ouderdomspensioen. Hierdoor is er geen levenslange afhankelijk meer op pensioengebied. Of conversie de beste verdeelmethode is is afhankelijk van de financiële positie en uiteraard de wensen van beide partners. Bij conversie zal ook het (bijzonder) partnerpensioen worden omgezet naar een zelfstandig ouderdomspensioen dus bij overlijden van de ex-partner wordt er geen (bijzonder) partnerpensioen uitgekeerd. Daarnaast zal bij overlijden van de vereveningsgerechtigde partner (degene die het ouderdomspensioen ontvangt van de ex-partner) het ouderdomspensioen niet terugvloeien naar de vereveningsverplichtige partner.

 

Wij adviseren dan ook om alle opties door te rekenen en naast elkaar te zetten (met benoeming van de voor- en nadelen per optie). Op deze manier kan men een onderbouwde keuze maken en komt men t.z.t. niet voor verassingen te staan.

 

Lees meer: https://bit.ly/2Ms22dT