Compensatie middels recht op lijfrente i.p.v. verevening

De pensioenverdeling bij echtscheiding is wettelijk geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Het is echter mogelijk af te wijken van deze wet. Zo kan de vereveningsgerechtigde afzien van het recht op pensioenverevening en ter compensatie een recht krijgen op een lijfrente waarvan de premie of koopsom wordt betaald door de pensioengerechtigde ex-echtgenoot. De lijfrentepremie of koopsom die de pensioengerechtigde betaalt is fiscaal aftrekbaar als onderhoudsverplichting. De lijfrente waar de andere ex-echtgenoot recht op krijgt valt onder het reguliere lijfrenteregime. Er vindt bij hem of haar belastingheffing plaats als de lijfrente-uitkeringen ingaan. Deze zogeheten pensioenverrekeningslijfrente kan in bepaalde situaties een interessant alternatief vormen voor de wettelijke standaard pensioenverdeling. De pensioenverrekeningslijfrente kan wettelijk gezien alleen bij een verzekeraar worden ondergebracht en niet bij een bank. Maar inmiddels wordt in het nieuwe lijfrentebesluit van 16 mei jl. goedgekeurd dat een pensioenverrekeningslijfrente ook een bancaire lijfrente mag zijn.

 

Lijfrentebesluit

 

In onderdeel 9.3.5 van het nieuwe lijfrentebesluit van 16 mei 2019 wordt nu goedgekeurd dat een bank uitvoerder mag zijn van een pensioenverrekeningslijfrente. De vereveningsgerechtigde is dan de rekeninghouder van de bancaire lijfrente.

 

Afkoop alimentatie

 

In hetzelfde besluit staat een vergelijkbare goedkeuring voor de afkoopsom alimentatieverplichting in de vorm van een lijfrente. Deze lijfrente-afkoopsom mag wettelijk gezien nu dus ook bij een bank worden ondergebracht.