Een verplicht pensioenplan bij echtscheiding?

Volgens het CBS is de gemiddelde leeftijd van vrouwen op het moment van scheiden 43 jaar en die van mannen 46 jaar. De gemiddelde duur van het huwelijk ligt afgerond op 15 jaar. Daarnaast trouwen mensen op latere leeftijd zodat ze voor het huwelijk al een stuk pensioen hebben opgebouwd. Het aantal scheidingen tussen de 20 en 40 jaar neemt af en het aantal scheidingen tussen de 50 en 60 jaar toeneemt. De keuze die ex-partners maken over de verdeling van de pensioenaanspraken heeft een steeds grotere impact. De keuze is namelijk de basis van hun toekomstig op te bouwen pensioen. Massaal wordt de standaard wettelijke verdeling aangepraat zonder de gevolgen voor hun persoonlijke pensioensituatie in kaart te brengen. Zeker bij de nieuwe standaard verdeling (conversie) moeten de gevolgen worden doorgerekend om vervolgens een gefundeerde keuze te kunnen maken.

 

Als advocaat of mediator ben je geen pensioendeskundige. Voor complexe verdelingen is het aan te raden om een pensioenspecialist in te schakelen (bijvoorbeeld bij pensioenopbouw in eigen beheer of bij in het buitenland opgebouwde pensioenaanspraken). Als je de verdeling van de pensioenaanspraken zelf willen uitvoeren is het gebruik van een software tool handig. De verzamelde pensioengegevens worden verwerkt in een helder en duidelijk rapport waarin de verschillende keuzes worden doorgerekend en inzichtelijk gemaakt.

 

Welke (pensioen)gegevens heb je nodig:

  • NAW-gegevens en geboortedata.
  • Datum huwelijk en vermoedelijk datum echtscheiding.
  • Samenvattingen vanuit www.mijnpensioenoverzicht.nl.
  • Uniforme pensioenoverzichten.

Aan de hand van het rapport bespreek je welke mogelijkheden je cliënten hebben om hun pensioenen te verdelen (of om hun pensioenen juist niet te verdelen). De standaard verdeling is het uitgangspunt (nu nog verevening vanaf 2021 conversie) i.c.m. het bijzonder partnerpensioen. In het rapport wordt dit duidelijk uitgelegd en zichtbaar gemaakt in cijfers met vermelding van de voor- en nadelen. Naast verevening wordt uiteraard ook de mogelijkheid van conversie doorgerekend. Op basis van persoonlijke omstandigheden of specifieke wensen maak je samen met je cliënten een onderbouwde keuze m.b.t. de verdeling van de pensioenen.

 

De pensioenuitvoerders moeten binnen 2 jaar worden geïnformeerd over de gemaakte keuze. Het meldingsformulier wordt in onze software volledig ingevuld en kan na ondertekening worden opgestuurd.

 

Er zijn momenteel discussies gaande om een pensioenplan verplicht aan het verzoek tot echtscheiding te koppelen. Wij zijn hier 100% voorstander van. Waarom? Als in nabije toekomst conversie de standaard verdeling wordt dan zijn de gevolgen veel ingrijpender dan bij standaard verdeling.