Wet verdeling van pensioen bij scheidingen 2021

Gisteren is het wetsvoorstel ingediend. Hierbij de hoofdlijnen:

 

Algemeen

  • Pensioenen worden bij echtscheiding verdeeld, regeling van semi-dwingend recht.
  • De verdeling wordt automatisch door de pensioenuitvoerder gerealiseerd indien de echtscheiding wordt ingeschreven in de basisregistratie personen.

Conversie

  • Hoofdregel wordt dat 50% van het tijdens huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en 50% van het tijdens huwelijk opgebouwde partnerpensioen wordt geconverteerd in een recht op ouderdomspensioen voor de verdelingsgerechtigde.
  • Op verzoek van de verdelingsgerechtigde wordt het partnerpensioen niet bij de conversie betrokken (de verdelingsgerechtigde behoudt dan recht op een bijzonder partnerpensioen ter grootte van 50% van het tijdens het huwelijk opgebouwde partnerpensioen).

Verevening

  • Bij buitenlandse echtscheidingen die niet in de basisregistratie personen worden ingeschreven.
  • Bij een herberekend arbeidsongeschiktheidspensioen uitgekeerd vanaf de AOW-datum (in deze situatie ontstaat voor de verdelingsgerechtigde recht op uitbetaling jegens de pensioenuitvoerder waarvoor niet noodzakelijk is dat een mededelingsformulier wordt ingezonden).
  • Bij buitenlandse pensioenen als Nederlands huwelijksvermogensrecht van toepassing is.

Lees meer op: https://bit.ly/2kohqe0