Aanpassingen software per 1 januari 2020

Onze software is per 1 januari 2020 aangepast:

  • Afkoopgrens ouderdomspensioen wordt per 1 januari 2020 € 497,27. Een ouderdomspensioen (na verevening) < € 497,27 per jaar komt niet in aanmerking voor verdeling en wordt dus niet meegenomen in de berekening.
  • De alleenstaande AOW wordt per 1 januari 2020 € 1.326,92 per maand.
  • De tarieven inkomsten belasting vanaf AOW-leeftijd worden per 1 januari 2020:
    • 1e schijf tot en met € 34.712,- => 19,45%.
    • 2e schijf tot en met € 68.507,- => 37,35%.
    • 3e schijf meer dan € 68.508,- => 49,50%.