Pensioenverdeling vanaf 01-01-2021

Vanaf 01-01-2021 zal de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wet VP) waarschijnlijk in werking treden. Wat wijzigt er onder de nieuwe Wet VP?

  • Allereerst hoeft de ex-partner de echtscheiding voortaan niet meer te melden aan de pensioenuitvoerder. De Basisregistratie Personen (BRP) meldt de echtscheiding automatisch aan de pensioenuitvoerder en die onderneemt actie richting beide ex-partners.
  • Het partnerpensioen dat op kapitaalbasis wordt opgebouwd tijdens de huwelijkse periode komt voortaan voor 50% aan beide ex-partners toe.
  • Conversie wordt de standaard.
  • De ex-partners krijgen een reactietermijn van zes maanden, die met zes maanden kan worden verlengd als een van de ex-partners daarom verzoekt. Binnen deze reactietermijn kunnen ze kiezen voor een afwijkende verdeling.

Net zoals onder de huidige wetgeving, blijft het onder de nieuwe Wet VP mogelijk om afwijkende afspraken te maken:

  • Bijvoorbeeld afzien van conversie of kiezen voor een andere verdeling van de pensioenaanspraken dan de standaard 50/50 verdeling over de huwelijkse periode.
  • Ex-partners kunnen er zelfs voor kiezen om de Wet VP volledig buiten werking te stellen, als zij bijvoorbeeld beiden pensioen hebben opgebouwd.
  • Ook is het mogelijk om alleen het ouderdomspensioen in de conversie te betrekken. Op die manier blijft er een recht op bijzonder partnerpensioen bestaan (mits het partnerpensioen op kapitaalbasis is gefinancierd).

Zowel de huidige als de nieuwe wetgeving biedt ruimte om maatwerk in de afspraken tussen de ex-partners vast te leggen. De pensioenuitvoerder neemt onder de nieuwe wetgeving automatisch contact op met de ex-partners. De ex-partners krijgen op dat moment informatie over de standaard conversie en de mogelijkheden om hiervan af te wijken. Dit najaar zullen wij onze software aanpassen waardoor je de verschillende opties kunt doorrekenen zodat je clienten (conform de Wet VP) van te voren een keuze kunnen maken hoe ze de pensioenaanspraken gaan verdelen.