Afstorten pensioen eigen beheer wordt verward met lijfrente

De Rechtbank Limburg beslist op 11 maart 2020 dit de opgebouwde pensioenrechten in de beheer BV zullen worden verevend. Ter verrekening zal er een bedrag van € 29.541,- wordt afgestort bij een aan te wijzen verzekeringsmaatschappij ter aankoop van een lijfrente.

 

Per peildatum heeft de DGA een pensioenvoorziening op de balans staan van € 58.104,-. Deze pensioenvoorziening is gebaseerd op fiscale grondslagen. Er wordt dus uitgegaan van 50% van de fiscale pensioenvoorziening i.p.v. 50% van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en het opgebouwde (bijzonder) partnerpensioen tot de echtscheidingsdatum. Vervolgens wordt het af te storten bedrag berekend op commerciële grondslagen. Door uit te gaan van de fiscale grondslagen zal een groter deel van de pensioenverplichting toekomen aan de DGA.

 

Het meest opvallende in deze uitspraak zit echter in de beslissing. De DGA moet het gevorderde bedrag afstorten bij een externe pensioenverzekeraar ter aankoop van een lijfrente ten behoeve van de vereveningsgerechtigde. Dit zijn 2 totaal verschillende fiscale regimes die door elkaar worden gehaald pensioen =  pensioen en dus geen lijfrente.

 

De volledige uitspraak: https://bit.ly/2xGfX95.

 

Uiteraard is het mogelijk om in plaats van de commerciële waarde van de pensioenaanspraken de fiscale waarde af te storten in een lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente. De storting wordt dan aangemerkt als een privé opname  en in de rekening courant geboekt. Het pensioen in eigen beheer blijft dan volledig in stand. De storting is volledig fiscaal aftrekbaar in box 1.